Nasc                 G.S. Lital Gare Anno 2008
n Best Km Punti Bonus Tot Punti Punti/Gara Km/Gara Part/Gara Rec. Data Gara Km Punti  
1
1 FALSO 0 0 0 0 410,0 200,0 20 1 6-gen Corri per la Befana 10,000 20   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.37.56 3.48 20 0.37.23
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 0.38.17 3.50 20 0.36.54
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Iarossi Mauro 0.41.52 4.11 20 0.39.18
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Maiolatesi Maurizio 0.44.18 4.26 20 0.41.40
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Palandro Felice 0.45.18 4.32 20 0.39.09
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.45.51 4.35 20 0.39.46
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 0.46.32 4.39 20 0.40.12
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Ciampa Roberta 0.48.04 4.48 20 0.45.55
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Acernese Emanuele 0.47.31 4.45 20 0.41.29
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Gianturco Alessandro 0.47.37 4.46 20 0.39.58
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 0.48.02 4.48 20 0.43.24
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 0.49.41 4.58 20 0.44.42
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 0.49.10 4.55 20 0.49.00
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Schiaffini Claudio 0.49.06 4.55 20 0.42.49
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Catena Stefano 0.51.32 5.09 20 0.45.32
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Fede Pierpaolo 0.54.14 5.25 20 0.44.51
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Guaitoli Roberto 0.55.01 5.30 20 0.40.03
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 0.55.39 5.34 20 0.50.11
1 OK 10 20 0 20 0,0 0,0 0 Montani Mauro 0.56.17 5.38 20 0.47.38
1 OK 10 20 10 30 0,0 0,0 0 Bizzoni Sabrina 0.56.17 5.38 30 Personale Personale 0.56.51
1 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0.00.00
2 FALSO 0 0 0 0 620,0 315,3 31 2 20-gen La corsa di  Miguel 10,170 20   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 0.39.21 3.52 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.38.56 3.50 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Palandro Felice 0.44.34 4.23 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 0.45.25 4.28 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Gracili Pietro 0.46.02 4.32 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Maiolatesi Maurizio 0.46.20 4.33 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.46.38 4.35 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Castagna Andrea 0.46.13 4.33 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Gianturco Alessandro 0.46.37 4.35 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Acernese Emanuele 0.46.38 4.35 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Ciampa Roberta 0.47.25 4.40 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Casieri Roberto 0.47.43 4.42 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 0.47.43 4.42 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Schiaffini Claudio 0.48.24 4.46 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Danese Paolo 0.49.13 4.50 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Brilli Gianluigi 0.49.27 4.52 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 0.50.05 4.55 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 0.50.05 4.55 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Guaitoli Roberto 0.51.37 5.05 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Tronci Francesca 0.53.12 5.14 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 0.53.15 5.14 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Bizzoni Sabrina 0.53.36 5.16 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Montani Mauro 0.53.35 5.16 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Catena Stefano 0.54.58 5.24 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 0.55.06 5.25 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Roccia Vincenzo 0.56.16 5.32 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Cavicchioli Serena 0.57.54 5.42 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Fede Pierpaolo 0.57.58 5.42 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Ciardiello Catia 0.57.59 5.42 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Falconi Patrizia 1.00.25 5.56 20 0.00.00
2 FALSO 10,17 20 0 20 0,0 0,0 0 Agolini Alessandro 1.00.25 5.56 20 0.00.00
2 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0.00.00
3 FALSO 0 0 0 0 440,0 245,3 11 3 27-gen Maratonina dei Tre Comuni 22,300 40   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
3 FALSO 22,3 40 0 40 0,0 0,0 0 Gala Saverio 1.33.18 4.11 40 0.00.00
3 FALSO 22,3 40 0 40 0,0 0,0 0 Castagna Andrea 1.33.24 4.11 40 0.00.00
3 FALSO 22,3 40 0 40 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 1.33.34 4.12 40 0.00.00
3 FALSO 22,3 40 0 40 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 1.44.53 4.42 40 0.00.00
3 FALSO 22,3 40 0 40 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 1.44.55 4.42 40 0.00.00
3 FALSO 22,3 40 0 40 0,0 0,0 0 Maiolatesi Maurizio 1.46.56 4.48 40 0.00.00
3 FALSO 22,3 40 0 40 0,0 0,0 0 Gracili Pietro 1.49.58 4.56 40 0.00.00
3 FALSO 22,3 40 0 40 0,0 0,0 0 Ciampa Roberta 1.51.23 5.00 40 0.00.00
3 FALSO 22,3 40 0 40 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 1.56.59 5.15 40 0.00.00
3 FALSO 22,3 40 0 40 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 1.57.00 5.15 40 0.00.00
3 FALSO 22,3 40 0 40 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 2.07.52 5.44 40 0.00.00
3 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0.00.00
4 FALSO 0 0 0 0 10,0 10,0 2 4 3-feb Cross del Casale (Anagni) 5,000 5   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
4 OK 5 5 0 5 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.19.27 3.53 5 0.17.32
4 OK 5 5 0 5 0,0 0,0 0 Danese Paolo 0.23.05 4.37 5 0.22.22
0.00.00
5 FALSO 0 0 0 0 283,5 274,3 13 5 10-feb Mezza maratona di Fiumicino 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
5 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Castagna Andrea 1.30.33 4.18 21 1.22.45
5 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 1.37.31 4.37 21 1.27.10
5 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 1.37.42 4.38 21 1.31.00
5 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Ciampa Roberta 1.41.47 4.49 21 1.40.41
5 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 1.41.58 4.50 21 1.22.54
5 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Maiolatesi Maurizio 1.42.16 4.51 21 1.33.02
5 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 1.42.38 4.52 21 1.39.22
5 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 1.42.39 4.52 21 1.38.09
5 OK 21,097 21 10,5 31,5 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 1.51.17 5.16 31,5 Personale 1.48.44
5 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 La Barbera Leonardo 1.55.32 5.29 21 1.46.36
5 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 1.58.27 5.37 21 1.52.39
5 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Ciardiello Catia 2.13.25 6.19 21 1.56.20
5 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Fede Pierpaolo 2.13.24 6.19 21 1.40.02
0.00.00
6 FALSO 0 0 0 0 5,0 5,0 1 6 10-feb Campionato regionale di Cross 5,000 5   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
6 OK 5 5 0 5 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.17.32 3.30 7,5 M.P.L.M Personale 0.17.32
0.00.00
7 FALSO 0 0 0 0 745,5 696,2 33 7 24-feb Mezza maratona di Roma Ostia 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
7 OK 21,097 21 10,5 31,5 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 1.24.17 4.00 31,5 Personale Personale 1.24.17
7 OK 21,097 21 10,5 31,5 0,0 0,0 0 Gala Saverio 1.25.12 4.02 31,5 Personale Personale 1.25.12
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 1.26.06 4.05 21 1.22.54
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Palandro Felice 1.27.34 4.09 21 1.27.31
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 1.35.29 4.32 21 1.27.10
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 1.36.27 4.34 21 1.34.35
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 1.37.27 4.37 21 1.31.00
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Maiolatesi Maurizio 1.37.59 4.39 21 1.33.02
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Acernese Emanuele 1.39.53 4.44 21 1.32.31
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Gracili Pietro 1.42.53 4.53 21 1.38.15
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Ciampa Roberta 1.43.12 4.54 21 1.40.41
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Catena Stefano 1.44.26 4.57 21 1.43.36
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Vitelli Mario 1.46.08 5.02 21 1.40.58
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Casieri Roberto 1.46.48 5.04 21 1.41.28
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 1.47.45 5.06 21 1.39.35
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Iarossi Mauro 1.48.41 5.09 21 1.24.59
7 OK 21,097 21 10,5 31,5 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 1.48.44 5.09 31,5 Personale Personale 1.48.44
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Schiaffini Claudio 1.50.01 5.13 21 1.37.08
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Gianturco Alessandro 1.50.44 5.15 21 1.29.46
7 OK 21,097 21 10,5 31,5 0,0 0,0 0 Talone Amerigo 1.53.05 5.22 31,5 Personale Personale 1.53.05
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 La Barbera Leonardo 1.55.30 5.28 21 1.46.36
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Agolini Alessandro 1.56.42 5.32 21 1.44.17
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Cavicchioli Serena 1.56.45 5.32 21 1.48.05
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Guaitoli Roberto 1.56.47 5.32 21 1.31.56
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Roccia Vincenzo 1.59.46 5.41 21 1.49.29
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 1.59.47 5.41 21 1.52.39
7 OK 21,097 21 10,5 31,5 0,0 0,0 0 Bizzoni Sabrina 2.00.14 5.42 31,5 Personale Personale 2.00.14
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Montani Mauro 2.00.14 5.42 21 1.48.22
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Tronci Francesca 2.02.47 5.49 21 1.48.30
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Faienza Maria 2.02.48 5.49 21 1.50.10
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Merola Pasquale 2.03.26 5.51 21 1.55.03
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Fede Pierpaolo 2.13.52 6.21 21 1.40.02
7 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Ciardiello Catia 2.15.11 6.24 21 1.56.20
0.00.00
8 FALSO 0 0 0 0 9,6 9,6 1 8 2-mar Corri al Collatino 9,600 9,6   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
8 FALSO 9,6 9,6 0 9,6 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 0.52.10 5.26 9,6 0.00.00
0.00.00
9 FALSO 0 0 0 0 60,0 60,0 6 9 9-mar Correndo nei giardini 10,000 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
9 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.37.42 3.46 10 0.37.23
9 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 0.39.17 3.56 10 0.36.54
9 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 0.44.04 4.24 10 0.40.12
9 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.44.55 4.30 10 0.39.46
9 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Ciampa Roberta 0.48.08 4.49 10 0.45.55
9 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 0.57.07 5.43 10 0.50.11
0.00.00
10 FALSO 0 0 0 0 966,0 886,1 21 10 16-mar XIV Maratona di Roma 42,195 42   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
10 OK 42,195 42 21 63 0,0 0,0 0 Castagna Andrea 3.05.04 4.23 63 Personale 2.59.17
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Iarossi Mauro 3.12.09 4.33 42 2.54.27
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 3.22.17 4.48 42 3.06.08
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 3.38.00 5.10 42 3.26.04
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 3.40.30 5.14 42 3.35.01
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Gracili Pietro 3.41.09 5.14 42 3.38.19
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 3.48.05 5.24 42 3.09.23
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Maiolatesi Maurizio 3.48.42 5.25 42 3.24.39
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Casieri Roberto 4.11.09 5.57 42 3.46.08
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Agolini Alessandro 4.14.23 6.02 42 3.55.17
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 4.15.56 6.04 42 3.41.08
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Catena Stefano 4.25.31 6.18 42 4.11.52
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 4.26.51 6.19 42 3.56.27
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Cavicchioli Serena 4.31.34 6.26 42 4.17.01
10 OK 42,195 42 21 63 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 4.31.35 6.26 63 Personale 3.59.35
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Faienza Maria 4.33.39 6.29 42 4.03.13
10 OK 42,195 42 21 63 0,0 0,0 0 Roccia Vincenzo 4.49.58 6.52 63 Personale Personale 4.49.58
10 OK 42,195 42 21 63 0,0 0,0 0 Merola Pasquale 4.53.33 6.57 63 Personale 4.14.19
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Tronci Francesca 4.59.08 7.05 42 4.21.08
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 5.07.35 7.17 42 4.28.43
10 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Buccilli Tullio 5.17.58 7.32 42 4.15.32
10 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0.00.00
11 FALSO 0 0 0 0 42,0 42,2 1 11 24-mar Maratona dei borghi Frentani 42,195 42   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
11 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 3.49.54 5.27 42 3.41.08
11 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0.00.00
12 FALSO 0 0 0 0 215,0 210,0 21 12 30-mar Volaciampino 10,000 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.38.45 3.53 10 0.37.23
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Palandro Felice 0.43.27 4.21 10 0.39.09
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Iarossi Mauro 0.43.49 4.23 10 0.39.18
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.45.06 4.31 10 0.39.46
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 0.45.21 4.32 10 0.40.12
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Maiolatesi Maurizio 0.46.04 4.36 10 0.41.40
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 0.46.41 4.40 10 0.43.24
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Acernese Emanuele 0.46.43 4.40 10 0.41.29
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Catena Stefano 0.49.43 4.58 10 0.45.32
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Gianturco Alessandro 0.50.07 5.01 10 0.39.58
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 0.50.19 5.02 10 0.44.06
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Schiaffini Claudio 0.51.08 5.07 10 0.42.49
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Fede Pierpaolo 0.52.53 5.17 10 0.44.51
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 La Barbera Leonardo 0.53.17 5.20 10 0.50.29
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Agolini Alessandro 0.54.07 5.25 10 0.45.38
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Roccia Vincenzo 0.54.21 5.26 10 0.49.42
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Lisi Claudio 0.55.09 5.31 10 0.44.32
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 0.55.10 5.31 10 0.50.11
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 0.56.33 5.39 10 0.47.19
12 OK 10 10 5 15 0,0 0,0 0 Calderoni Vincenza 0.56.34 5.39 15 Personale 0.50.30
12 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Falconi Patrizia 1.06.12 6.37 10 1.02.06
12 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0.00.00
13 FALSO 0 0 0 0 135,0 135,0 9 13 6-apr Classic Trail della Capitale 15,000 15   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
13 FALSO 15 15 0 15 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 1.14.15 4.57 15 0.00.00
13 FALSO 15 15 0 15 0,0 0,0 0 Palandro Felice 1.27.50 5.51 15 0.00.00
13 FALSO 15 15 0 15 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 1.39.05 6.36 15 0.00.00
13 FALSO 15 15 0 15 0,0 0,0 0 Acernese Emanuele 1.39.05 6.36 15 0.00.00
13 FALSO 15 15 0 15 0,0 0,0 0 Gianturco Alessandro 1.39.06 6.36 15 0.00.00
13 FALSO 15 15 0 15 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 1.44.37 6.58 15 0.00.00
13 FALSO 15 15 0 15 0,0 0,0 0 Schiaffini Claudio 1.46.58 7.08 15 0.00.00
13 FALSO 15 15 0 15 0,0 0,0 0 Lisi Claudio 1.52.38 7.31 15 0.00.00
13 FALSO 15 15 0 15 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 1.57.29 7.50 15 0.00.00
13 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0.00.00
14 FALSO 0 0 0 0 24,0 24,0 2 14 6-apr Vivicittą 12,000 12   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
14 FALSO 12 12 0 12 0,0 0,0 0 Catena Stefano 1.00.16 5.01 12 0.00.00
14 FALSO 12 12 0 12 0,0 0,0 0 Merola Pasquale 1.07.13 5.36 12 0.00.00
14 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0.00.00
15 FALSO 0 0 0 0 21,0 21,1 1 15 6-apr StraMilano 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
15 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 1.36.50 4.35 21 1.27.10
   
16 FALSO 0 0 0 0 84,0 84,4 2 16 13-apr London marathon 42,195 42   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
16 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Talone Americo 4.20.29 6.10 42 4.06.26
16 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Vitelli Mario 4.43.26 6.43 42 4.10.06
16 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0
17 FALSO 0 0 0 0 168,0 168,8 4 17 19-apr Salt Lake City Marathon 42,195 42   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
17 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 4.06.08 5.50 42 3.56.27
17 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Agolini Alessandro 4.27.52 6.21 42 3.55.17
17 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 4.34.39 6.31 42 3.59.35
17 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Buccilli Tullio 4.55.13 7.00 42 4.15.32
   
18 FALSO 0 0 0 0 105,0 105,5 5 18 19-apr Salt Lake City Half Marathon 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
18 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Gala Saverio 1.33.35 4.26 21
18 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Cavicchioli Serena 1.57.34 5.34 21 1.48.05
18 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Faienza Maria 2.06.22 5.59 21 1.50.10
18 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Lisi Claudio 2.06.23 5.59 21 1.39.26
18 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Fede Pierpaolo 2.08.27 6.05 21 1.40.02
   
19 OK 21,097 21 0 21 231,0 232,1 11 19 20-apr Mezza maratona di Rieti 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
19 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 1.27.40 4.09 21 1.22.54
19 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Iarossi Mauro 1.27.55 4.10 21 1.24.59
19 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Castagna Andrea 1.30.50 4.18 21 1.22.45
19 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Gracili Pietro 1.43.43 4.55 21 1.38.15
19 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 1.44.25 4.57 21 1.27.10
19 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Ciampa Roberta 1.46.31 5.03 21 1.40.41
19 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 1.46.58 5.04 21 1.39.22
19 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 1.52.38 5.20 21 1.38.09
19 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Casieri Roberto 1.57.29 5.34 21 1.41.28
19 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 2.01.47 5.46 21 1.52.39
19 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0.00.00
20 FALSO 0 0 0 0 21,0 21,1 1 20 20-apr Corri per Nassirya 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
20 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 1.30.06 4.16 21 1.24.17
20 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0.00.00
21 FALSO 0 0 0 0 120,0 76,0 8 21 25-apr Giro delle ville tuscolane 9,500 15   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
21 FALSO 9,5 15 0 15 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.39.26 4.09 15 0.00.00
21 FALSO 9,5 15 0 15 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 0.41.33 4.22 15 0.00.00
21 FALSO 9,5 15 0 15 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.46.55 4.56 15 0.00.00
21 FALSO 9,5 15 0 15 0,0 0,0 0 Ciampa Roberta 0.51.46 5.27 15 0.00.00
21 FALSO 9,5 15 0 15 0,0 0,0 0 Catena Stefano 0.52.27 5.31 15 0.00.00
21 FALSO 9,5 15 0 15 0,0 0,0 0 Danese Paolo 0.52.27 5.31 15 0.00.00
21 FALSO 9,5 15 0 15 0,0 0,0 0 Fede Pierpaolo 0.55.09 5.48 15 0.00.00
21 FALSO 9,5 15 0 15 0,0 0,0 0 Falconi Patrizia 1.06.12 6.58 15 0.00.00
21 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0
22 FALSO 0 0 0 0 100,0 50,0 1 22 25-apr 50 km di Romagna 50,000 50   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
22 OK 50 50 50 100 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 5.18.48 6.23 100 M.P.L.F. Personale 5.18.48
   
23 FALSO 0 0 0 0 11,0 11,0 1 23 25-apr 50 km di Romagna 11,000 11   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
23 FALSO 11 11 0 11 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 0.56.24 5.08 11 0.00.00
22 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0.00.00
24 FALSO 0 0 0 0 21,0 21,0 1 24 27-apr Trail dei tre colli 21,000 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
24 FALSO 21 21 0 21 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 1.30.21 4.18 21 0.00.00
24 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0
25 FALSO 0 0 0 0 105,0 100,0 10 25 1-mag Corrimaggio Larianese 10,000 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
25 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Iarossi Mauro 0.41.57 4.12 10 0.39.18
25 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Palandro Felice 0.42.20 4.14 10 0.39.09
25 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.44.12 4.25 10 0.39.46
25 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 0.47.45 4.46 10 0.43.24
25 OK 10 10 5 15 0,0 0,0 0 Talone Americo 0.47.56 4.48 15 Personale Personale 0.49.48
25 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Vitelli Mario 0.48.31 4.51 10 0.43.11
25 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Schiaffini Claudio 0.50.01 5.00 10 0.42.49
25 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 0.51.58 5.12 10 0.44.06
25 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Fede Pierpaolo 0.54.18 5.26 10 0.44.51
25 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 0.59.19 5.56 10 0.50.11
25 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0
26 FALSO 0 0 0 0 13,0 13,0 1 26 4-mag Archeorun Trail di Collelongo 13,000 13   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
26 FALSO 13 13 0 13 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.53.53 4.09 13 0.00.00
26 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0.00.00
27 FALSO 0 0 0 0 340,0 166,6 17 27 4-mag Per antiqua Itinera 9,800 20   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 0.38.36 3.56 20 0.00.00
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Castagna Andrea 0.39.27 4.02 20 0.00.00
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Palandro Felice 0.40.06 4.06 20 0.00.00
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.43.13 4.25 20 0.00.00
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 0.44.09 4.30 20 0.00.00
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 0.46.18 4.43 20 0.00.00
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Catena Stefano 0.47.05 4.48 20 0.00.00
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Schiaffini Claudio 0.48.19 4.56 20 0.00.00
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Ciampa Roberta 0.48.31 4.57 20 0.00.00
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 0.48.49 4.59 20 0.00.00
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 0.48.49 4.59 20 0.00.00
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Fede Pierpaolo 0.51.14 5.14 20 0.00.00
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 0.52.57 5.24 20 0.00.00
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Calderoni Vincenza 0.52.57 5.24 20 0.00.00
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Buccilli Tullio 0.54.56 5.36 20 0.00.00
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 0.54.56 5.36 20 0.00.00
27 FALSO 9,8 20 0 20 0,0 0,0 0 Tronci Francesca 1.00.29 6.10 20 0.00.00
27 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0.00.00
28 FALSO 0 0 0 0 84,0 84,4 2 28 11-mag Pisa Marathon 42,195 42   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
28 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Castagna Andrea 3.12.30 4.34 42 2.59.17
28 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Casieri Roberto 3.56.31 5.36 42 3.46.08
0.00.00
29 FALSO 0 0 0 0 105,0 60,2 7 29 11-mag Corri per il Parco 8,600 15   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
29 FALSO 8,6 15 0 15 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.34.00 3.57 15 0.00.00
29 FALSO 8,6 15 0 15 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.00.00 0.00 15 0.00.00
29 FALSO 8,6 15 0 15 0,0 0,0 0 Gianturco Alessandro 0.43.30 5.03 15 0.00.00
29 FALSO 8,6 15 0 15 0,0 0,0 0 Catena Stefano 0.46.36 5.25 15 0.00.00
29 FALSO 8,6 15 0 15 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 0.46.36 5.25 15 0.00.00
29 FALSO 8,6 15 0 15 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 0.49.23 5.45 15 0.00.00
29 FALSO 8,6 15 0 15 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 0.54.12 6.18 15 0.00.00
0.00.00
30 FALSO 0 0 0 0 42,0 42,2 2 30 11-mag Maratona delle acque 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
30 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 2.01.42 5.46 21 1.39.22
30 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 2.01.42 5.46 21 1.38.09
0.00.00
31 FALSO 0 0 0 0 360,0 120,0 24 31 18-mag Race for the cure 5,000 15   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 0.19.58 4.00 15 Personale 0.19.58
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Palandro Felice 0.22.00 4.24 15 0.19.07
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Gianturco Alessandro 0.22.00 4.24 15 0.18.57
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.23.18 4.40 15 0.19.10
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 0.23.18 4.40 15 0.20.30
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Schiaffini Claudio 0.24.01 4.48 15 0.21.00
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 0.24.28 4.54 15 0.23.42
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 0.24.29 4.54 15 0.23.42
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Guaitoli Roberto 0.25.21 5.04 15 0.21.16
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 0.25.42 5.08 15 Personale 0.25.42
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Calderoni Vincenza 0.25.42 5.08 15 Personale 0.25.42
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Buccilli Tullio 0.25.52 5.10 15 0.22.49
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 0.27.32 5.30 15 0.25.19
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Tronci Francesca 0.28.48 5.46 15 0.22.59
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Catena Stefano 0.28.48 5.46 15 0.21.56
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Falconi Patrizia 0.29.20 5.52 15 Personale 0.29.20
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Faienza Maria 0.30.02 6.00 15 0.23.45
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Merola Pasquale 0.30.02 6.00 15 Personale 0.30.02
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Ciardiello Catia 0.30.11 6.02 15 0.25.39
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Fede Pierpaolo 0.30.12 6.02 15 0.21.56
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 0.30.47 6.09 15 0.21.30
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 0.30.49 6.10 15 0.19.18
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Fiori Elena 0.30.50 6.10 15 Personale 0.30.50
31 OK 5 15 0 15 0,0 0,0 0 Lisi Claudio 1.00.28 12.06 15 0.21.45
0.00.00
32 FALSO 0 0 0 0 40,0 40,8 4 32 25-mag Villa Adriana 10,200 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
32 FALSO 10,2 10 0 10 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.45.20 4.27 10 0.00.00
32 FALSO 10,2 10 0 10 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 0.56.38 5.33 10 0.00.00
32 FALSO 10,2 10 0 10 0,0 0,0 0 Roccia Vincenzo 0.56.38 5.33 10 0.00.00
32 FALSO 10,2 10 0 10 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 1.03.09 6.11 10 0.00.00
0.00.00
33 FALSO 0 0 0 0 16,0 16,0 1 33 1-giu Majella Eco Trail 16,000 16   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
33 FALSO 16 16 0 16 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 1.10.00 4.23 16 0.00.00
0.00.00
34 FALSO 0 0 0 0 10,0 10,0 1 34 1-giu Trofeo Cittą di Nettuno 10,000 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
34 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 0.55.53 5.35 10 0.50.11
0.00.00
35 FALSO 0 0 0 0 31,2 31,2 3 35 2-giu Corri tra le Cerase 10,400 10,4   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
35 FALSO 10,4 10,4 0 10,4 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario   0.00 10,4 0.00.00
35 FALSO 10,4 10,4 0 10,4 0,0 0,0 0 Gianturco Alessandro 0.55.20 5.19 10,4 0.00.00
35 FALSO 10,4 10,4 0 10,4 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 0.55.22 5.19 10,4 0.00.00
0.00.00
36 FALSO 0 0 0 0 4,5 4,5 1 36 4-giu Corri all'ora di pranzo 4,500 4,5   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
36 FALSO 4,5 4,5 0 4,5 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.16.57 3.46 4,5 0.00.00
0.00.00
37 FALSO 0 0 0 0 200,0 74,0 10 37 7-giu Maratonina Teverina 7,400 20   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
37 FALSO 7,4 20 0 20 0,0 0,0 0 Palandro Felice 0.00.00 0.00 20 0.00.00
37 FALSO 7,4 20 0 20 0,0 0,0 0 Aprea Roberto   0.00 20 0.00.00
37 FALSO 7,4 20 0 20 0,0 0,0 0 Gianturco Alessandro   0.00 20 0.00.00
37 FALSO 7,4 20 0 20 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario   0.00 20 0.00.00
37 FALSO 7,4 20 0 20 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro   0.00 20 0.00.00
37 FALSO 7,4 20 0 20 0,0 0,0 0 Catena Stefano   0.00 20 0.00.00
37 FALSO 7,4 20 0 20 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio   0.00 20 0.00.00
37 FALSO 7,4 20 0 20 0,0 0,0 0 Schiaffini Claudio   0.00 20 0.00.00
37 FALSO 7,4 20 0 20 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo   0.00 20 0.00.00
37 FALSO 7,4 20 0 20 0,0 0,0 0 Merola Pasquale   0.00 20 0.00.00
0.00.00
38 FALSO 0 0 0 0 11,0 11,0 2 38 8-giu Villa Ada Race 5,500 5,5   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
38 FALSO 5,5 5,5 0 5,5 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 0.32.06 5.50 5,5 0.00.00
38 FALSO 5,5 5,5 0 5,5 0,0 0,0 0 Fiori Elena 0.32.06 5.50 5,5 0.00.00
0.00.00
39 FALSO 0 0 0 0 10,7 10,8 1 39 8-giu Corri a Casalotti 10,765 10,7   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
39 FALSO 10,765 10,7 0 10,7 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.46.48 4.21 10,7 0.00.00
0.00.00
40 FALSO 0 0 0 0 25,5 25,5 3 40 8-giu Maratonina delle due chiese 8,500 8,5   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
40 FALSO 8,5 8,5 0 8,5 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 0.42.52 5.03 8,5 0.00.00
40 FALSO 8,5 8,5 0 8,5 0,0 0,0 0 Calderoni Vincenza 0.44.07 5.11 8,5 0.00.00
40 FALSO 8,5 8,5 0 8,5 0,0 0,0 0 Buccilli Tullio 0.44.45 5.16 8,5 0.00.00
0.00.00
41 FALSO 0 0 0 0 7,5 7,5 1 41 8-giu Corri al Torraccio 7,500 7,5   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
41 FALSO 7,5 7,5 0 7,5 0,0 0,0 0 Roccia Vincenzo 0.36.16 4.50 7,5 0.00.00
42 FALSO 0 0 0 0 42,0 42,2 2 42 8-giu Mezza maratona Cittą di Castello 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
42 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 1.44.26 4.57 21 1.38.09
42 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 1.44.26 4.57 21 1.39.22
0.00.00
43 FALSO 0 0 0 0 7,8 7,8 1 43 14-giu Sol mansi Race 7,800 7,8   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
43 FALSO 7,8 7,8 0 7,8 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 0.43.36 5.35 7,8 0.00.00
0.00.00
44 FALSO 0 0 0 0 8,0 8,0 1 44 14-giu Corri nelle sorgenti di S. Susanna 8,000 8   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
44 FALSO 8 8 0 8 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.26.30 3.19 8 0.00.00
0.00.00
45 FALSO 0 0 0 0 20,0 20,0 2 45 15-giu Marcialonga dei prati 10,000 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
45 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.43.28 4.21 10 0.39.46
45 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Guaitoli Roberto 0.49.05 4.55 10 0.40.03
   
46 FALSO 0 0 0 0 8,4 8,4 1 46 21-giu Vitorchiano 8,400 8,4   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
46 FALSO 8,4 8,4 0 8,4 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.33.02 3.56 8,4 0.00.00
0.00.00
47 FALSO 0 0 0 0 15,6 15,6 2 47 22-giu Borbona 7,800 7,8   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
47 FALSO 7,8 7,8 0 7,8 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 0.37.39 4.50 7,8 0.00.00
47 FALSO 7,8 7,8 0 7,8 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 0.37.39 4.50 7,8 0.00.00
0.00.00
48 FALSO 0 0 0 0 5,0 5,0 1 48 24-giu Solstizio d'estate "Villa Gordiani" 5,000 5   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
48 OK 5 5 0 5 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.18.57 3.47 5 0.17.32
49 FALSO 0 0 0 0 3,0 3,0 1 49 24-giu Solstizio d'estate "Villa Gordiani" 3,000 3   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
49 FALSO 3 3 0 3 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.10.48 3.36 6 M.P.L.M 0.10.45
0.00.00
50 FALSO 0 0 0 0 546,0 527,4 25 50 28-giu  Roma mezzamaratona  21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 1.29.50 4.15 21 1.24.17
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 1.32.52 4.24 21 1.22.54
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Palandro Felice 1.33.42 4.26 21 1.27.31
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Iarossi Mauro 1.33.43 4.27 21 1.24.59
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 1.42.29 4.51 21 1.31.00
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 1.42.12 4.51 21 1.27.10
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Gala Saverio 1.45.27 5.00 21 1.25.12
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 1.45.56 5.01 21 1.34.35
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Castagna Andrea 1.48.23 5.08 21 1.22.45
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Vitelli Mario 1.52.22 5.20 21 1.40.58
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Schiaffini Claudio 1.53.24 5.23 21 1.37.08
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 1.54.45 5.26 21 1.39.22
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 1.54.46 5.26 21 1.38.09
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Talone Americo 1.58.37 5.37 21 1.43.55
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Guaitoli Roberto 2.02.17 5.48 21 1.31.56
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Gianturco Alessandro 2.02.18 5.48 21 1.29.46
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Catena Stefano 2.03.56 5.52 21 1.43.36
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 2.04.31 5.54 21 1.39.35
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 2.05.25 5.57 21 1.48.44
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Montani Mauro 2.06.07 5.59 21 1.48.22
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 2.10.02 6.10 21 1.52.39
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Merola Pasquale 2.11.44 6.15 21 1.55.03
50 OK 21,097 21 10,5 31,5 0,0 0,0 0 Colangeli Stefano 2.15.44 6.26 31,5 Personale Personale 2.15.44
50 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Buccilli Tullio 2.20.03 6.38 21 1.46.52
50 OK 21,097 21 10,5 31,5 0,0 0,0 0 Danese Paolo 2.23.24 6.48 31,5 Personale Personale 2.23.24
0.00.00
51 FALSO 0 0 0 0 22,5 22,5 5 51 30-giu Corri all'ora di cena 4,500 4,5   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
51 FALSO 4,5 4,5 0 4,5 0,0 0,0 0 Fiori Elena 0.23.10 5.09 4,5 0.00.00
51 FALSO 4,5 4,5 0 4,5 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 0.23.10 5.09 4,5 0.00.00
51 FALSO 4,5 4,5 0 4,5 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 0.24.32 5.27 4,5 0.00.00
51 FALSO 4,5 4,5 0 4,5 0,0 0,0 0 Faienza Maria 0.25.58 5.46 4,5 0.00.00
51 FALSO 4,5 4,5 0 4,5 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 0.26.10 5.49 4,5 0.00.00
0.00.00
52 FALSO 0 0 0 0 21,0 21,1 1 52 5-lug Rimini - Verucchio 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
52 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 1.49.44 5.12 21 1.27.10
0.00.00
53 FALSO 0 0 0 0 231,0 115,5 11 53 5-lug Jennesina 10,500 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
53 FALSO 10,5 21 0 21 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.47.44 4.33 21 0.00.00
53 FALSO 10,5 21 0 21 0,0 0,0 0 Palandro Felice 0.50.34 4.49 21 0.00.00
53 FALSO 10,5 21 0 21 0,0 0,0 0 Gianturco Alessandro 0.56.36 5.23 21 0.00.00
53 FALSO 10,5 21 0 21 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 0.56.43 5.24 21 0.00.00
53 FALSO 10,5 21 0 21 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 0.59.59 5.43 21 0.00.00
53 FALSO 10,5 21 0 21 0,0 0,0 0 Gracili Pietro 1.00.40 5.47 21 0.00.00
53 FALSO 10,5 21 0 21 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 1.02.21 5.56 21 0.00.00
53 FALSO 10,5 21 0 21 0,0 0,0 0 Calderoni Vincenza 1.06.32 6.20 21 0.00.00
53 FALSO 10,5 21 0 21 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 1.08.12 6.30 21 0.00.00
53 FALSO 10,5 21 0 21 0,0 0,0 0 Lisi Claudio 1.10.32 6.43 21 0.00.00
53 FALSO 10,5 21 0 21 0,0 0,0 0 Merola Pasquale 1.11.49 6.50 21 0.00.00
0.00.00
54 FALSO 0 0 0 0 8,2 8,2 1 54 6-lug Correre liberi per Albano 8,200 8,2   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
54 FALSO 8,2 8,2 0 8,2 0,0 0,0 0 Gianturco Alessandro 0.41.22 5.03 8,2 0.00.00
0.00.00
55 FALSO 0 0 0 0 3,0 3,0 1 55 8-lug Tremila dello Stadio Paolo Rosi 3,000 3   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
55 FALSO 3 3 0 3 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.10.45 3.35 6 M.P.L.M 0.10.45
0.00.00
56 FALSO 0 0 0 0 62,4 62,4 6 56 11-lug Memorial "Cerquozzi" 10,400 10,4   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
56 FALSO 10,4 10,4 0 10,4 0,0 0,0 0 Gianturco Alessandro 0.46.52 4.30 10,4 0.00.00
56 FALSO 10,4 10,4 0 10,4 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 0.47.56 4.37 10,4 0.00.00
56 FALSO 10,4 10,4 0 10,4 0,0 0,0 0 Talone Americo 0.49.48 4.47 10,4 0.00.00
56 FALSO 10,4 10,4 0 10,4 0,0 0,0 0 Vitelli Mario 0.50.24 4.51 10,4 0.00.00
56 FALSO 10,4 10,4 0 10,4 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 0.52.55 5.05 10,4 0.00.00
56 FALSO 10,4 10,4 0 10,4 0,0 0,0 0 Fede Pierpaolo 0.59.23 5.43 10,4 0.00.00
   
57 FALSO 0 0 0 0 20,0 20,0 2 57 12-lug Monsapolo (AP) 10,000 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
57 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 0.56.03 5.36 10 0.49.00
57 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 0.56.03 5.36 10 0.44.42
   
58 OK 10 10 0 10 38,5 38,5 4 58 25-lug Macere di Artena 9,500 9,5   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
58 FALSO 9,5 9,5 0 9,5 0,0 0,0 0 Danese Giovanni   0.00 9,5 0.00.00
58 FALSO 9,5 9,5 0 9,5 0,0 0,0 0 Talone Americo   0.00 9,5 0.00.00
58 FALSO 9,5 9,5 0 9,5 0,0 0,0 0 Vitelli Mario   0.00 9,5 0.00.00
0.00.00
59 FALSO 0 0 0 0 225,0 108,0 9 59 3-ago La Speata 12,000 25   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
59 FALSO 12 25 0 25 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 1.01.51 5.09 25 0.00.00
59 FALSO 12 25 0 25 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 1.12.16 6.01 25 0.00.00
59 FALSO 12 25 0 25 0,0 0,0 0 Vitelli Mario 1.14.28 6.12 25 0.00.00
59 FALSO 12 25 0 25 0,0 0,0 0 Gracili Pietro 1.14.32 6.13 25 0.00.00
59 FALSO 12 25 0 25 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 1.15.13 6.16 25 0.00.00
59 FALSO 12 25 0 25 0,0 0,0 0 Talone Americo 1.15.32 6.18 25 0.00.00
59 FALSO 12 25 0 25 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 1.23.12 6.56 25 0.00.00
59 FALSO 12 25 0 25 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 1.23.11 6.56 25 0.00.00
59 FALSO 12 25 0 25 0,0 0,0 0 Casieri Roberto 1.24.00 7.00 25 0.00.00
60 FALSO 0 0 0 0 14,6 14,6 1 60 3-ago Trail Monti della Meta 14,600 14,6   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
60 FALSO 14,6 14,6 0 14,6 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 1.22.08 5.38 14,6 0.00.00
61 FALSO 0 0 0 0 15,5 15,5 1 61 3-ago Giro del Monte Carpegna 15,500 15,5   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
61 FALSO 15,5 15,5 0 15,5 0,0 0,0 0 Maiolatesi Maurizio 1.30.37 5.51 15,5 0.00.00
62 FALSO 0 0 0 0 20,0 20,0 2 62 9-ago Corri Sentina 10,000 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
62 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 0.51.22 5.08 10 0.49.00
62 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 0.51.22 5.08 10 0.44.42
63 FALSO 0 0 0 0 5,0 5,0 1 63 17-ago Cedraro Marina 5,000 5   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
63 OK 5 5 0 5 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.21.50 4.22 5 0.19.10
64 FALSO 0 0 0 0 10,0 10,0 1 64 24-gen Rogliano Cosenza 10,000 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
64 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.48.13 4.49 10 0.39.46
65 FALSO 0 0 0 0 10,0 10,0 1 65 30-ago Longone Sabino 10,000 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
65 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.46.08 4.37 10 0.39.46
66 FALSO 0 0 0 0 11,4 11,4 1 66 31-ago Belsitiadi 11,400 11,4   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
66 FALSO 11,4 11,4 0 11,4 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 1.07.24 5.55 11,4 0.00.00
67 FALSO 0 0 0 0 70,0 70,0 7 67 31-ago The Human Race 10,000 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
67 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.38.05 3.49 10 0.37.23
67 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Palandro Felice 0.43.58 4.24 10 0.39.09
67 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 0.50.23 5.02 10 0.44.06
67 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 0.50.24 5.02 10 0.43.24
67 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Casieri Roberto 0.50.34 5.03 10 0.45.02
67 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 0.52.40 5.16 10 0.44.42
67 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 0.52.38 5.16 10 0.49.00
   
68 FALSO 0 0 0 0 10,0 8,9 1 68 31-ago L'arrampicata 8,850 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
68 FALSO 8,85 10 0 10 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.52.33 5.56 10 0.00.00
69 FALSO 0 0 0 0 115,0 110,0 11 69 7-set Ostia in corsa per l'ambiente 10,000 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
69 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Castagna Andrea 0.40.48 4.05 10 0.39.02
69 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Catena Stefano 0.47.14 4.43 10 0.45.32
69 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.52.50 5.17 10 0.39.46
69 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 0.54.16 5.26 10 0.47.19
69 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Merola Pasquale 0.54.47 5.29 10 0.52.20
69 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 0.55.29 5.33 10 0.40.12
69 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Buccilli Tullio 0.57.04 5.42 10 0.45.46
69 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Fede Pierpaolo 1.00.13 6.01 10 0.44.51
69 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 1.00.16 6.02 10 0.50.11
69 OK 10 10 5 15 0,0 0,0 0 Fiori Elena 1.00.28 6.03 15 Personale 0.53.30
69 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 1.00.29 6.03 10 0.36.54
70 FALSO 0 0 0 0 18,6 18,6 2 70 14-set Cerquette Grandi 9,300 9,3   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
70 FALSO 9,3 9,3 0 9,3 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.42.50 4.36 9,3 0.00.00
70 FALSO 9,3 9,3 0 9,3 0,0 0,0 0 Maiolatesi Maurizio 0.46.15 4.58 9,3 0.00.00
71 FALSO 0 0 0 0 32,4 32,4 3 71 14-set Memorial Catello "Tagliacozzo" 10,800 10,8   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
71 FALSO 10,8 10,8 0 10,8 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 1.01.00 5.39 10,8 0.00.00
71 FALSO 10,8 10,8 0 10,8 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 1.01.30 5.42 10,8 0.00.00
71 FALSO 10,8 10,8 0 10,8 0,0 0,0 0 Fiori Elena 1.01.30 5.42 10,8 0.00.00
72 FALSO 0 0 0 0 10,3 10,3 1 72 14-set Ponzano Romano 10,300 10,3   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
72 FALSO 10,3 10,3 0 10,3 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.41.30 4.02 10,3 0.00.00
73 FALSO 0 0 0 0 157,5 147,7 7 73 21-set Mezza maratona del lago di Vico 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
73 OK 21,097 21 10,5 31,5 0,0 0,0 0 Castagna Andrea 1.26.00 4.05 31,5 Personale 1.22.45
73 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Iarossi Mauro 1.26.07 4.05 21 1.24.59
73 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 1.36.06 4.33 21 1.22.54
73 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 1.42.36 4.52 21 1.27.10
73 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Gracili Pietro 1.44.28 4.57 21 1.38.15
73 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Maiolatesi Maurizio 1.46.03 5.02 21 1.33.02
73 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Merola Pasquale   0.00 21 Personale 1.55.03
74 FALSO 0 0 0 0 12,1 12,1 1 74 21-set Trofeo cittą di Aprilia 12,100 12,1   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
74 FALSO 12,1 12,1 0 12,1 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 1.07.50 5.36 12,1 0.00.00
75 FALSO 0 0 0 0 45,0 29,4 3 75 28-set Trofeo vini Pallavicini 9,800 15   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
75 FALSO 9,8 15 0 15 0,0 0,0 0 Palandro Felice 0.44.22 4.32 15 0.00.00
75 FALSO 9,8 15 0 15 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.45.27 4.38 15 0.00.00
75 FALSO 9,8 15 0 15 0,0 0,0 0 Fede Pierpaolo 0.56.11 5.44 15 0.00.00
76 FALSO 0 0 0 0 42,0 42,2 1 76 28-set Maratona di Berlino 42,195 42   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
76 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Buccilli Tullio 5.00.03 7.07 42 4.15.32
77 FALSO 0 0 0 0 66,0 66,0 2 77 28-set Ascoli - San Benedetto 33,000 33   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
77 FALSO 33 33 0 33 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 2.57.14 5.22 33 0.00.00
77 FALSO 33 33 0 33 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 2.57.14 5.22 33 0.00.00
78 FALSO 0 0 0 0 147,0 147,7 7 78 5-ott Mezza maratona dei Castelli Romani 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
78 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Palandro Felice 1.31.06 4.19 21 1.27.31
78 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 1.41.25 4.48 21 1.34.35
78 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 1.41.26 4.48 21 1.27.10
78 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Catena Stefano 1.52.30 5.20 21 1.43.36
78 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 1.54.12 5.25 21 1.48.44
78 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 1.56.55 5.33 21 1.39.35
78 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Lisi Claudio 1.59.20 5.39 21 1.39.26
79 FALSO 0 0 0 0 21,0 21,1 1 79 5-ott Mezza maratona di Montalto 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
79 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 2.02.17 5.48 21 1.52.39
80 FALSO 0 0 0 0 45,0 40,0 4 80 5-ott Trofeo S. Ippolito 10,000 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
80 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 0.39.35 3.58 10 0.36.54
80 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Guaitoli Roberto 0.43.35 4.22 10 0.40.03
80 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Maiolatesi Maurizio 0.45.21 4.32 10 0.41.40
80 OK 10 10 5 15 0,0 0,0 0 Fiori Elena 0.54.27 5.27 15 Personale 0.53.30
81 FALSO 0 0 0 0 20,0 20,0 1 81 5-ott Roma no limits 20,000 20   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
81 FALSO 20 20 0 20 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 2.00.46 6.02 20 0.00.00
82 FALSO 0 0 0 0 42,0 42,2 2 82 5-ott Mezza maratona Mediterranea 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
82 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 1.48.36 5.09 21 1.39.22
82 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 1.48.36 5.09 21 1.38.09
83 FALSO 0 0 0 0 300,0 300,0 10 83 12-ott 30 km. del Mare di Ostia 30,000 30   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
83 FALSO 30 30 0 30 0,0 0,0 0 Gala Saverio 2.08.20 4.17 30 0.00.00
83 FALSO 30 30 0 30 0,0 0,0 0 Palandro Felice 2.11.03 4.22 30 0.00.00
83 FALSO 30 30 0 30 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 2.22.09 4.44 30 0.00.00
83 FALSO 30 30 0 30 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 2.32.05 5.04 30 0.00.00
83 FALSO 30 30 0 30 0,0 0,0 0 Catena Stefano 2.44.46 5.30 30 0.00.00
83 FALSO 30 30 0 30 0,0 0,0 0 Schiaffini Claudio 2.46.23 5.33 30
83 FALSO 30 30 0 30 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 2.49.38 5.39 30 0.00.00
83 FALSO 30 30 0 30 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 2.53.47 5.48 30 0.00.00
83 FALSO 30 30 0 30 0,0 0,0 0 Merola Pasquale 3.00.43 6.01 30 0.00.00
83 FALSO 30 30 0 30 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 3.12.40 6.25 30 0.00.00
84 FALSO 0 0 0 0 60,0 50,0 5 84 12-ott 10 km. del Mare di Ostia 10,000 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
84 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 0.39.30 3.57 10 0.36.54
84 OK 10 10 5 15 0,0 0,0 0 Calderoni Vincenza 0.50.30 5.03 15 Personale Personale 0.50.30
84 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Fede Pierpaolo 0.52.30 5.15 10 0.44.51
84 OK 10 10 5 15 0,0 0,0 0 Fiori Elena 0.53.30 5.21 15 Personale Personale 0.53.30
84 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Tronci Francesca 0.53.30 5.21 10 0.48.31
85 FALSO 0 0 0 0 231,0 211,0 5 85 12-ott Maratona d'Italia 42,195 42   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
85 OK 42,195 42 21 63 0,0 0,0 0 Castagna Andrea 2.59.17 4.15 63 Personale Personale 2.59.17
85 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 3.32.24 5.02 42 3.09.23
85 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Casieri Roberto 4.18.31 6.08 42 3.46.08
85 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 4.23.07 6.14 42 3.41.08
85 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 4.23.07 6.14 42 3.45.21
86 FALSO 0 0 0 0 15,0 15,0 1 86 19-ott Corri Cures 15,000 15   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
86 FALSO 15 15 0 15 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 1.07.29 4.30 15 0.00.00
87 FALSO 0 0 0 0 95,0 90,0 9 87 19-ott Run for food 10,000 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
87 OK 10 10 5 15 0,0 0,0 0 Castagna Andrea 0.39.02 3.54 15 Personale Personale 0.39.02
87 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 0.39.35 3.58 10 0.36.54
87 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Iarossi Mauro 0.40.36 4.04 10 0.39.18
87 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Catena Stefano 0.45.58 4.36 10 0.45.32
87 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 0.49.20 4.56 10 0.47.19
87 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Calderoni Vincenza 0.51.47 5.11 10 0.50.30
87 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Buccilli Tullio 0.53.11 5.19 10 0.45.46
87 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Fiori Elena 0.54.42 5.28 10 0.53.30
87 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 0.55.26 5.33 10 0.50.11
88 FALSO 0 0 0 0 13,0 13,0 2 88 19-ott Corrilaghi Bolsena 6,500 6,5   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
88 FALSO 6,5 6,5 0 6,5 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 0.23.33 3.37 6,5 0.00.00
88 FALSO 6,5 6,5 0 6,5 0,0 0,0 0 Danese Paolo 0.31.20 4.49 6,5 0.00.00
89 FALSO 0 0 0 0 21,0 21,1 1 89 19-ott Mezza maratona di Amsterdam 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
89 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Maiolatesi Maurizio 1.44.00 4.56 21 1.33.02
90 FALSO 0 0 0 0 84,0 84,4 4 90 26-ott Mezza maratona di Avezzano 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
90 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Danese Giovanni 1.26.11 4.05 21 1.24.17
90 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 1.33.23 4.26 21 1.27.10
90 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Gracili Pietro 1.42.10 4.51 21 1.38.15
90 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 2.02.43 5.49 21 1.52.39
91 FALSO 0 0 0 0 6,2 6,2 1 91 19-ott Corri a Villa Ada 6,200 6,2   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
91 FALSO 6,2 6,2 0 6,2 0,0 0,0 0 Catena Stefano 0.28.45 4.38 6,2 0.00.00
92 FALSO 0 0 0 0 178,5 178,5 17 92 1-nov Corsa dei Santi 10,500 10,5   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 0.43.48 4.10 10,5 0.00.00
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Iarossi Mauro 0.46.09 4.24 10,5 0.00.00
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Palandro Felice 0.46.09 4.24 10,5 0.00.00
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 0.47.45 4.33 10,5 0.00.00
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.49.44 4.44 10,5 0.00.00
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Gracili Pietro 0.49.44 4.44 10,5 0.00.00
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Gianturco Alessandro 0.53.28 5.06 10,5 0.00.00
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Schiaffini Claudio 0.53.28 5.06 10,5 0.00.00
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 0.53.39 5.07 10,5 0.00.00
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 0.54.06 5.09 10,5 0.00.00
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Danese Paolo 0.55.18 5.16 10,5 0.00.00
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 0.55.20 5.16 10,5 0.00.00
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 0.55.21 5.16 10,5 0.00.00
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Calderoni Vincenza 0.57.03 5.26 10,5 0.00.00
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Montani Mauro 0.57.20 5.28 10,5 0.00.00
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Fede Pierpaolo 0.59.23 5.39 10,5 0.00.00
92 FALSO 10,5 10,5 0 10,5 0,0 0,0 0 Buccilli Tullio 0.59.52 5.42 10,5 0.00.00
93 FALSO 0 0 0 0 252,0 232,1 11 93 9-nov Mezza di Civitavecchia 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
93 OK 21,097 21 0 42 0,0 0,0 0 Castagna Andrea 1.22.45 3.55 42 M.P.L.M Personale 1.22.45
93 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 1.28.39 4.12 21 1.22.54
93 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 1.37.56 4.39 21 1.31.00
93 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Maiolatesi Maurizio 1.39.10 4.42 21 1.33.02
93 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Schiaffini Claudio 1.43.39 4.55 21 1.37.08
93 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Casieri Roberto 1.45.41 5.01 21 1.41.28
93 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 1.49.35 5.12 21 1.39.22
93 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Lisi Claudio 1.50.17 5.14 21 1.39.26
93 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Buccilli Tullio 2.02.43 5.49 21 1.46.52
93 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Tronci Francesca 2.08.04 6.04 21 1.48.30
93 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 2.10.50 6.12 21 1.38.09
94 FALSO 0 0 0 0 100,0 100,0 10 94 16-nov Corriamo al Tiburtino 10,000 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
94 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 0.41.09 4.07 10 0.36.54
94 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.45.01 4.30 10 0.39.46
94 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 0.48.38 4.52 10 0.47.19
94 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Roccia Vincenzo 0.51.27 5.09 10 0.49.42
94 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Merola Pasquale 0.53.14 5.19 10 0.52.20
94 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Buccilli Tullio 0.53.32 5.21 10 0.45.46
94 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Fede Pierpaolo 0.55.16 5.32 10 0.44.51
94 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 0.57.33 5.45 10 0.44.42
94 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 0.57.33 5.45 10 0.49.00
94 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 0.57.56 5.48 10 0.50.11
94 FALSO 0 0 0 0 0,0 0,0 0
95 FALSO 0 0 0 0 38,4 38,4 4 95 23-nov Gran prix cittą di Tivoli 9,600 9,6   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
95 FALSO 9,6 9,6 0 9,6 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.42.51 4.28 9,6 0.00.00
95 FALSO 9,6 9,6 0 9,6 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 0.47.46 4.59 9,6 0.00.00
95 FALSO 9,6 9,6 0 9,6 0,0 0,0 0 Merola Pasquale 0.52.42 5.29 9,6 0.00.00
95 FALSO 9,6 9,6 0 9,6 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 0.52.44 5.30 9,6 0.00.00
96 FALSO 0 0 0 0 42,0 42,2 1 96 23-nov Milano city Marathon 42,195 42   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
96 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Casieri Roberto 3.50.55 5.28 42 3.46.08
97 FALSO 0 0 0 0 777,0 675,1 16 97 30-nov XXV Firenze Marathon 42,195 42   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
97 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Iarossi Mauro 2.58.25 4.14 42 2.54.27
97 OK 42,195 42 21 63 0,0 0,0 0 Gala Saverio 3.00.55 4.17 63 Personale Personale 3.00.55
97 OK 42,195 42 21 63 0,0 0,0 0 Palandro Felice 3.04.21 4.22 63 Personale Personale 3.04.21
97 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Castagna Andrea 3.05.56 4.24 42 2.59.17
97 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 3.28.16 4.56 42 3.26.04
97 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 3.29.51 4.58 42 3.09.23
97 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Gracili Pietro 3.43.13 5.17 42 3.38.19
97 OK 42,195 42 21 63 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 3.59.35 5.41 63 Personale Personale 3.59.35
97 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 4.00.10 5.42 42 3.35.01
97 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Schiaffini Claudio 4.03.25 5.46 42 3.35.05
97 OK 42,195 42 21 63 0,0 0,0 0 Talone Americo 4.06.26 5.50 63 Personale Personale 4.06.26
97 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 4.11.55 5.58 42 3.56.27
97 OK 42,195 42 21 63 0,0 0,0 0 Merola Pasquale 4.14.19 6.02 63 Personale Personale 4.14.19
97 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Vitelli Mario 4.25.24 6.17 42 4.10.06
97 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 4.28.45 6.22 42 4.28.43
97 OK 42,195 42 0 42 0,0 0,0 0 Lisi Claudio 4.40.54 6.39 42 3.55.15
98 FALSO 0 0 0 0 155,0 150,0 15 98 7-dic XIX Best Woman 10,000 10   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
98 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Palandro Felice 0.39.21 3.56 10 0.39.09
98 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 0.39.40 3.58 10 0.36.54
98 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Castagna Andrea 0.41.42 4.10 10 0.39.02
98 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Santoro Alessandro 0.44.43 4.28 10 0.43.24
98 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Delle Fontane Mario 0.45.31 4.33 10 0.39.46
98 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Catena Stefano 0.46.14 4.37 10 0.45.32
98 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Schiaffini Claudio 0.47.05 4.43 10 0.42.49
98 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Piedimonte Vittorio 0.47.13 4.43 10 0.44.06
98 OK 10 10 5 15 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 0.47.19 4.44 15 Personale Personale 0.47.19
98 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Calderoni Vincenza 0.51.05 5.07 10 0.50.30
98 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Tronci Francesca 0.52.57 5.18 10 0.48.31
98 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 La Barbera Leonardo 0.52.56 5.18 10 0.50.29
98 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Buccilli Tullio 0.53.26 5.21 10 0.45.46
98 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Merola Pasquale 0.58.10 5.49 10 0.52.20
98 OK 10 10 0 10 0,0 0,0 0 Fiori Elena 0.58.13 5.49 10 0.53.30
99 FALSO 0 0 0 0 147,0 126,6 6 99 14-dic Invernalissima 21,097 21   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
99 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Magrini Fabio 1.31.44 4.21 21 1.22.54
99 OK 21,097 21 10,5 31,5 0,0 0,0 0 Merola Pasquale 1.55.03 5.27 31,5 Personale Personale 1.55.03
99 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Sabbatucci Claudio 1.55.04 5.27 21 1.48.44
99 OK 21,097 21 10,5 31,5 0,0 0,0 0 Calderoni Vincenza 1.55.05 5.27 31,5 Personale Personale 1.55.05
99 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Valeri Roberta 1.55.08 5.27 21 1.39.22
99 OK 21,097 21 0 21 0,0 0,0 0 Delle Noci Gianni 1.55.09 5.27 21 1.38.09
   
100 FALSO 0 0 0 0 8,0 8,0 1 100 14-dic Invernalissima 8,000 8   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
100 FALSO 8 8 0 8 0,0 0,0 0 Fiori Elena 0.43.16 5.25 8 0.00.00
101 FALSO 0 0 0 0 52,0 52,0 4 101 14-dic Trofeo Lidense 13,000 13   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
101 FALSO 13 13 0 13 0,0 0,0 0 Aprea Roberto 0.55.29 4.16 13 0.00.00
101 FALSO 13 13 0 13 0,0 0,0 0 Maiolatesi Maurizio 0.58.08 4.28 13 0.00.00
101 FALSO 13 13 0 13 0,0 0,0 0 Boncoraglio Guglielmo 1.00.23 4.39 13 0.00.00
101 FALSO 13 13 0 13 0,0 0,0 0 Bruni Leopoldo 1.13.43 5.40 13 0.00.00
102 FALSO 0 0 0 0 6,0 6,0 1 102 14-dic Corri per il Verde 6,000 6   Atleta Tempo min/Km Punti Pers. Best
102 FALSO 6 6 0 6 0,0 0,0 0 La Barbera Leonardo 0.32.00 5.20 6 0.00.00